Nowy program PIT 2014

Doskonały program PIT 2014, sciągnij i zrób swoje PITY!

Pit dla osób fizycznych

2014-03-21

Program PITy 2014 rok

Zeznanie roczne można złożyć w formie papierowej lub w formie elektronicznej. Wybór sposobu rozliczenia się z urzędem skarbowym zależy od preferencji podatnika. Zaletą składania e-deklaracji jest znaczna oszczędność czasu i brak konieczności wychodzenia z domu. Zarówno papierowy jak i elektroniczny formularz podatkowy można wypełnić korzystając z PIT 2013 program. Aby rozliczyć przychody z zagranicy najefektywniej jest zastosować specjalne oprogramowanie do rozliczeń PIT, da to nam łatwe rozliczanie tego wariantu zarobków bez względu na to w którym państwie wykonywaliśmy pracę. Podatek dochodowy wynikający z zeznania jest podatkiem należnym za dany rok, chyba że właściwy organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wyda decyzję, w której określi inną wysokość podatku. W razie niezłożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu, organ wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku dochodowym.

Urzad skarbowy druki

Koszty uzyskania przychodów uzyskanych ze stosunku pracy (tzw. koszty pracownicze) określa się w zależności od ilości zawartych umów o pracę i miejsca zatrudnienia (w miejscu zamieszkania lub poza nim) - art. 22 ust. 2 ustawy. Rozliczanie i wypełnianie formularza PIT-37 to rzecz z jaką boryka się większa cześć Polaków. Jest to najpopularniejsza forma rozliczenia podatkowego. W ciągu ostatnich lat ustawodawca wielokrotnie modyfikował przepisy dotyczące tego typu formularza. Warto przyjrzeć się jak szczegółowo wygląda druk PIT-37. Otrzymywanie zysków obliczanych na PIT 28 (ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), Pit 38 (z giełdy i ze zbycia udziałów w spółkach), PIT-16 (kartą podatkową), PIT 39 (z nieruchomości zakupionej lub wybudowanej po zakończeniu 2008 roku), Pit-36l (czyli podatkiem liniowym) nie wyłącza rozliczania PIT-37 w zakresie innych zysków obliczanych z pośrednictwem pracodawców. Będziesz mógł zatem te dwa zeznania dostarczyć łącznie.

Skorzystanie z obniżki fiskalnej jest możliwe jedynie w przypadku odpowiednio wypełnionych apendyksów PIT. Zobacz w jaki sposób wypełnić PIT/O i inne załączniki PIT w rozliczeniu 2013/2014. Zachęcamy do lektury omawianego serwisu oraz do pobierania programu. W naszym serwisie znajdziesz także druk i formularz PIT 28. Ogólne oraz szczegółowe wskazówki dotyczące PIT 2013 oraz pit 2014 znajdą Państwo w naszych artykułach. Druki PIT - programem szybciej! Za asystą omawianego programu do PIT za 2013 rok możesz przygotować zdecydowanie szybciej druki PIT za 2013 rok. Za pomocą niniejszego programu bez problemu rozliczysz: PIT-36, PIT-39, PIT-38, PIT-36L, PIT-28, PIT-37. Ten program PIT obsługuje również wszelkie suplementy PIT jakie mogą okazać się pomocne przy obliczaniu z PIT 2013/2014.

Zeznanie podatkowe

Pit 36L rozliczą wyłącznie Pani lub Panu prowadzący jednostkę gospodarczą, którzy najdalej do dnia 20 stycznia 2013 r. dostarczyli do Urzędu Fiskalnego zawiadomienie, że chcą rozliczać daninę publiczną w postaci liniowej. Deklaracja fiskalny PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika otrzymali przychód ze źródła położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Gdy już prześlemy formularz, uzyskujemy potwierdzenie, że system deklarację zaakceptował. Zostanie to potwierdzone poprzez wygenerowanie UPO – Urzędowego Potwierdzenia Odbioru, jest to kod, który staje się dowodem złożenia przez podatnika w danym terminie rocznego zeznania podatkowego. Takie potwierdzenie powinno się przechowywać, aż do przedawnienia zobowiązania podatkowego z którą dana deklaracja jest związana. A zatem UPO jest dowodem i potwierdza datę złożenia zeznania.

Rozliczenie pitów

Objaśniamy, że możliwe jest wypełnianie deklaracji skarbowej PIT-37 indywidualnie, istnieje również możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, jak i możemy rozliczać się jako osoba samotnie wychowująca dziecko. Program PITy 2013/2014 rozliczampodatki.pl zasugeruje Ci jaki formularz wybrać (PIT 36, PIT 37 lub inne), następnie podpowie jakich dowodów będziesz potrzebować, aby skutecznie wypełnić deklarację. Formularz PIT-28 składamy wraz z odpowiednimi załącznikami. Wszyscy ci z nas, których przychód uzyskany został poprzez prowadzoną działalność gospodarczą powinni zaopatrzyć się w arkusz PIT-28/A. Ten sam druk tyczy się osób, które uzyskały przychody najmując lub dzierżawiąc. Działalność w formie spółki rozliczana jest przez dodatkowy arkusz PIT-28/B. Jeśli chcemy rozliczyć przysługujące nam ulgi, w które PIT-28 obfituje, dołączamy także załącznik w formie arkusza PIT/O. Wreszcie w arkuszu PIT/D wykażemy dodatki mieszkaniowe.

e deklaracje 2013

Ministerstwo finansów pity

Stworzyliśmy dla Państwa darmowy program do obliczania druku PIT-37 za rok 2013. Za pomocą mojego programu rozliczą Państwo szybko i co najważniejsze - perfekcyjnie nie tylko PIT-37, ale również inne rodzaje zeznań podatkowych (PIT-38, PIT-36, PIT-28, PIT-39). Omawiana aplikacja do rozliczania pitów obsługuje również wszelkie możliwe załączniki do PIT - na przykład: PIT 0, PIT/ZG, PIT/B. Zasadniczą zasadą jest taka, że każda e-deklaracja posiadać powinna bezpieczny podpis elektroniczny. Aby uprościć składanie rocznych zeznań podatkowych Pit 2014 zezwolono na wysyłanie deklaracji drogą elektroniczną takich jak - PIT 16A, PIT 19A, PIT 36L, PIT 37, PIT 38, PIT 16, PIT 36, PIT 28, PIT 39. Poszukujesz dobrego programu do rozliczenia PIT za 2013 rok? Znajdziesz u nas aplikacje, za której pomocą rozliczysz PIT 2013/2014 w ciągu nawet 5 minut. Wymieniony program Pit 2013 obsługuje wszystkie deklaracje PIT oraz apendyksy. Dzięki temu jesteś w stanie wypełnić każdą deklarację podatkową za pomocą jednego programu!

edycja podatnika

Pita

PIT 28 dotyczy uzyskujących zarobki z tytułu umowy podnajmu, najmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych porozumień o pokrewnym charakterze, jeżeli umowy owe nie są podpisywane w ramach posiadanej pozarolniczej firmy, prowadzących indywidualnie pozarolniczą jednostkę gospodarczą, prowadzących indywidualnie własną jednostkę gospodarczą w formie spółki cywilnej albo spółki jawnej. Za asystą naszego programu do PIT wyślesz własne zeznanie podatkowe do Urzędu Fiskalnego drogą elektroniczną! Używając Kreatora PIT, podatnik nie musi nawet wiedzieć, które druki ma wypełnić, bowiem Kreator sam dobierze prawidłowe dokumenty do wypełnienia.

System e-deklaracje gwarantuje bezpieczeństwo przesyłanych danych. Dzięki wymogowi autoryzacji deklaracji do minimum spada ryzyko, że ktoś się podszyje pod podatnika. Potwierdzeniem złożenia deklaracji jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Traktowane jest ono na równi z dowodem nadania listu poleconego czy potwierdzeniem złożenia zeznania bezpośrednio w urzędzie skarbowym. Blankiet PIT-28 - zgłoś chęć korzystania z PIT-28 za 2013 rok do 20 stycznia!. PIT-28 rozliczają osoby, jakie w ubiegłym roku podatkowym osiągali dochody z działalności albo najmu i wskazali jako sposób opodatkowania ryczałt od otrzymanych przychodów.

Od dziś możesz szybko i bez ryzyka rozliczyć się z podatku za 2013 rok za pomocą internetu.

Kategoria: Pit | Tagi: pity, pit, pit za 2013, jak wypełnić pit | Brak komentarzy